Top 07 Gói 4G MobiFone Data Cực Khủng

90.000đ/ 1 tháng

08GB

Soạn: 5G HD90 gửi 9084

70.000đ/ 1 tháng

06GB

Soạn: 5G HD70 gửi 9084

120.000đ/ 1 tháng

10GB

Soạn: 5G HD120 gửi 9084

120.000đ/ 1 tháng

120GB (04GB 1 ngày)

Soạn: 5G C120 gửi 9084

120.000đ/ 1 tháng

120GB (04GB 1 ngày)

Soạn: 5G C120N gửi 9084

30.000đ/ 1 tuần

07GB

Soạn: 5G D30 gửi 9084

15.000đ/ 3 ngày

03GB

Soạn: 5G D15 gửi 9084